Badania

Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF są pierwszym polskojęzycznym standaryzowanym testem przeznaczonym do oceny słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat. Pozwalają na ustalenie poziomu słuchu badanego dziecka w danej grupie wiekowej. Przeznaczony jest do badań diagnostycznych, przeprowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od trzech do siedmiu i pół lat.

Badanie KOSF-em obejmuje 4 grupy wiekowe: od trzeciego, od czwartego, od piątego i od szóstego roku życia. Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę słuchu fonemowego dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko prezentuje prawidłowy rozwój słuchu fonemowego, czy wykazuje nieprawidłowości.

Nasi logopedzi przeprowadzają to badanie na początku terapii lub na prośbę zaniepokojonego Rodzica . Źródło Komlogo

 

Mamy w stałej ofercie!

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD 

Jest to test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
Badanie obejmuje następujące obszary:
-rozumienie mowy,
-nadawanie mowy,
-reakcje słuchowe,
– budowę narządów mowy,
-artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).
Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się prawidłowo.

Czas trwania badania to 45 min.