Edyta Rosiek

Pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, doświadczony terapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyła m.in. kurs terapii ręki,  III – stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”,  szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej, brała udział w warsztatach z zakresu symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania oraz programowania języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,  szkolenie z zakresu diagnozy ACC stosowania oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia “ Sprawdź jak się porozumiewam”, kurs diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych, kurs diagnoza i terapia ze spektrum autyzmu – praktyczny kurs wprowadzający,  KORP, KOLD, KOSF KOZE i wiele innych. Współpracuje z przedszkolami, przychodniami lekarskimi i poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Pracuje z dorosłymi i dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieżą z różnego typu trudnościami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia indywidualne dla pacjentów z afazją, mutyzmem wybiórczym, autyzmem. Pracuje z dorosłymi pacjentami z chorobami neurologicznymi.