mgr Beata Rzewnicka

Założycielka Gabinetów Terapeutycznych. Beata Rzewnicka. Mgr filologii polskiej o specjalizacji pedagogicznej i logopedycznej. Wieloletni ( ponad 25 lat stażu), doświadczony wychowawca, nauczyciel – terapeuta dzieci i młodzieży ( ośrodki rewalidacyjne, poradnie psychologiczno pedagogiczne). Państwowy egzaminator maturalny, wykładowca. Absolwentka Studium Nauczycielskiego dla nauczycieli przedszkoli, absowentka Uniwersytetu Gdańskiego ( filologia polska), Podyplomowego Studium Logopedycznego przy UG ( dyplomowany logopeda).  Ukończyła m.in.kurs terapii taktylnej wg dr S. Masgutowej , trzystopniowy kurs terapii behawioralnej,  szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej oraz szkolenie dotyczące integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami rowoju.  Szkolenie z zakresu diagnozy ACC stosowania oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia “ Sprawdź jak się porozumiewam”. Kurs Makaton, kurs terapii miofunkcjonalnej i wiele innych. Prowadzi terapię rotacyzmu, sygmatyzmu, ORM . Szczegolnie bliska jest jej praca z dziećmi z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi, dorosłymi upośledzonymi w różnym stopniu, jak i z afazją. Odbyła staż u psychologa klinicznego i szkolenia z zakresu ortodoncji. Od 2011 współpracuje z Wydawnictwem Edukacyjnym z Krakowa. Współtworzy i prowadzi turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z różnorodnymi wyzwaniami. To wykładowca na kursach, szkoleniach dla rodziców, studentów, nauczycieli m.in dla NPDN w Sępólnie Krajeńskim, Instytutu Studiów Podyplomowych. Opiekun stażu / praktyk logopedycznych dla wielu studentów i absolwentów logopedii.