mgr Elżbieta Rabant

Od 20 lat pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dyplom oligofrenopedagoga i resocjalizacji  uzyskała na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami  rozwojowymi i genetycznymi.  Interesuje się także trudnościami, jakie mają uczniowie z liczeniem, przyswajaniem matematyki.  W tym zakresie ukończyła  studia podyplomowe z matematyki na UMK w Toruniu oraz szereg szkoleń z zakresu dyskalkulii rozwojowej. Nieustanie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe  kursami, szkoleniami m.in. uzyskała Certyfikat terapeuty Biofeedback (BIOMED Wrocław),  ukończyła kurs Terapii Behawioralnego, kurs Weroniki Sherborn,  Kurs metody Knilów, Metody Krakowskiej, Terapii ręki oraz kurs Makaton. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również za granicami naszego kraju w Klinice Psychiatrycznej w Badburg – Hau (Niemcy).   Prywatnie jest mamą, interesuje się psychologią,  innowacyjnymi metodami pracy z dziećmi z różnego rodzaju trudnościami.  W Gabinetach Terapeutycznych prowadzi terapię pedagogiczną, terapię ręki i terapię biofeedback.