mgr Katarzyna Jaśkiewicz

Dyplomowany logopeda, terapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, wykładowca akademicki. Pracuje z dziećmi z dyslalią, z opóźnionym rozwojem mowy, z niedosłuchem, z zaburzeniami rozwojowymi oraz z osobami dorosłymi dotkniętymi zaburzeniami komunikacji werbalnej w wyniku przebytych chorób mózgu. Absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła Szkołę Glottodydaktyki Ojczystojęzycznej i Glottoterapii, III – stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, brała udział w warsztatach z zakresu symultaniczno – sekwencyjnej nauki czytania oraz programowania języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji. Współpracuje z przedszkolami, przychodniami lekarskimi i poradnią psychologiczno – pedagogiczną. W Gabinetach Terapeutycznych prowadzi terapię logopedyczną. Prywatnie mama Kuby i Olgi, pasjonatka muzyki, głównie fortepianowej – bierna i aktywna 🙂